Estás en:»»»Krótkie podsumowanie zagadnienia zezwolenia na pobyt dla inwestorów i ostatnich zmian w prawie

Krótkie podsumowanie zagadnienia zezwolenia na pobyt dla inwestorów i ostatnich zmian w prawie

 

Na podstawie ustawy 14/2013 z dnia 27 września 2013 roku o pomocy dla przedsiębiorców i ich internacjonalizacji został wprowadzony w Hiszpanii nowy rodzaj wizy i zezwolenia na pobyt dla inwestorów.

Zgodnie z ustawą wszyscy cudzoziemcy, którzy nie mieszkają w Hiszpanii i którzy dokonają zakupu nieruchomości o wartości min. 500 tys. euro, mogą ubiegać się o taki rodzaj wizy jako inwestorzy. Wraz z nabywcą nieruchomości mogą ubiegać się o wizę inwestorską także współmałżonek lub partner życiowy, dzieci do 18 roku życia i wstępni (inaczej ascendenci), będący na utrzymaniu nabywcy. Dzieci pełnoletnie także mogą ubiegać się o wizę, jeżeli są od niego uzależnione ekonomicznie i nie stworzyli swojej własnej rodziny.

Wiza inwestorska

Wniosek o wizę dla inwestorów (tzw. złotą wizę) składa się w Konsulacie Hiszpanii w kraju pochodzenia cudzoziemca. Ten rodzaj wizy pozwala na wjazd i pobyt  na terytorium Hiszpanii przez okres nieprzekraczający jednego roku i nie jest wymagany minimalny pobyt w Hiszpanii, wynoszący 183 dni, który pozwala właścicielowi zachować możliwość opodatkowania w swoim kraju.

Zezwolenie na pobyt dla inwestorów

Zezwolenia na pobyt są wydawane w Hiszpanii przez Jednostkę dla Dużych Firm i Grup Strategicznych (hiszp. La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos).

Zezwolenie na pobyt jest przyznawane na 2 lata, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Inwestor będzie zobowiązany udowodnić tytuł własności jednej lub kilku nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej wymaganą kwotę 500 tys. euro.

Nowelizacja

Ustawa 25/215 z dnia 28 lipca 2015 roku o systemach drugiej szansy, zredukowaniu obciążeń finansowych oraz innych środków porządku społecznego wprowadza zmiany w procesie otrzymywania wizy i zezwolenia na pobyt dla inwestorów.

Zgodnie ze zmianami możliwe jest przedłożenie dokumentów wymaganych dla uzyskania wizy inwestorskiej na podstawie wpłaconego zadatku.

Jedna z ważniejszych zmian jest fakt, że wiza inwestorska nie jest już warunkiem koniecznym dla uzyskania zezwolenia na pobyt. Jeżeli inwestor legalnie znajduje się na terytorium Hiszpanii, na przykład w oparciu o wizę turystyczną, może bezpośrednio wnioskować o zezwolenie na pobyt. Ta zmiana zdecydowanie skraca proces uzyskania statutu rezydenta, który tym samym staje się dużo bardziej atrakcyjny dla inwestorów.

2015-11-19T10:02:47+00:0019/11/2015|Polska|