Estás en:»»»Nowa działalność gospodarcza na Wyspach Kanaryjskich

Nowa działalność gospodarcza na Wyspach Kanaryjskich

Wyspy Kanaryjskie stanowią część terytorium Hiszpanii i są miejscem szczególnie interesującym dla inwestorów. Środowisko naturalne, piękne plaże, liczba dni słonecznych i klimat wiecznej wiosny tworzą wyjątkowy urok tego regionu.

Z punktu widzenia inwestora wyróżnia się atrakcyjność Specjalnej Strefy Kanaryjskiej (hiszp. Zona Especial Canaria, w skrócie ZEC), obejmującej powierzchnię 450 hektarów na terenie wysp: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Teneryfa, La Palma, La Gomera i El Hierro. Strefa została założona w celu rozwoju ekonomii i społeczeństwa na wyspach oraz urozmaicenia struktury produkcji.

Strefa ZEC wspiera aktywność przy inwestycjach z różnych sektorów ekonomicznych, m.in. turystyki, recyklingu i produkcji mebli.

 

Jakie są korzyści podatkowe dla inwestorów w strefie ZEC?

Pierwszą zaletą jest obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych zarejestrowanych w strefie ZEC w wysokości 4 %, co stanowi piętnaście punktów procentowych różnicy w stosunku do Polski.

Wyróżniające jest również zwolnienie z podatku od przeniesienia własności i czynności prawnych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego w przypadku:

  • nabycia dóbr i praw przyznaczonych dla rozwoju działalności podmiotu w obszarze geograficznym strefy ZEC;
  • czynności spółki wykonywanych przez podmioty, z wyjatkiem jej rozwiązania;
  • czynności prawnych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego związanych z działalnością tych podmiotów w obszarze geograficznym strefy ZEC.

Jako trzecią korzyść należy wyróżnić podatek pośredni IGIC (odpowiednik VAT) o stawce w wysokości 7 %.

Ponadto kwota, stanowiąca dostawę towarów i usług oraz import towarów pomiędzy podmiotami, jest zwolniona z opodatkowania.

Innymi zaletami stefy ZEC, wynikającymi ze stosowania prawa wspólnotowego w tym regionie, są:

  • Zgodnie z dyrektywą „Parent-Subsidiary” dywidendy zostaną zwolnienie z opodatkowania.
  • Podmioty strefy ZEC będą mogły korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

W jaki sposób zarejestrować firmę w Specjalnej Strefie Kanaryjskiej?

Proces rejestracyjny składa się z dwóch części. W pierwszej części inwestor otrzymuje zezwolenie wstępne na otworzenie działalności w jednej z jednostek Specjalnej Strefy Konsorcjum ZEC. W celu wydania przedmiotowego zezwolenia Konsorcjum wymaga sprawozdania opisującego planowany rozwój działalności gospodarczej, wniosek o zezwolenie wstępne na otworzenie działalności jako podmiot strefy ZEC oraz dowód wpłacenia kaucji lub udzielenia poręczenia na kwotę opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Oficjalnym Przedsiębiorstw ZEC (hiszp. Registro Oficial de Entidades ZEC, w skrócie ROEZEC).

Zarząd w terminie dwóch miesięcy rozpatruje wniosek.

Drugą część stanowi uzyskanie wpisu w ROEZEC, w którym to celu należy przedłożyć dokument potwierdzający otworzenie działalności, Numer Identyfikacji Podatkowej (hiszp. CIF), wniosek o wpis do rejestru ROZEC i zaświadczenie potwierdzające wpis do Rejestru Przedsiębiorców.

 

Jakie są wymagania?

Ustawa 19/1994 z dnia 6 lipca o zmianie reżimu gospodarczego i podatkowego Wysp Kanaryjskich w artykule 31 wymienia następujące wymagania:

– Zarejstrowanie się jako nowy podmiot gospodarczy, z siedzibą i miejscem faktycznego zarządzania w obszarze geograficznym strefy ZEC.

– Zamieszkiwanie na Wyspach Kanaryjskich co najmniej jednego z administratorów.

– Zrealizowanie inwestycji minimalnej w wysokości 100.000 € (na Teneryfie i Gran Canarii) lub 50.000 € (w przypadku Fuerteventury, Lanzarote, La Gomery, el Hierro lub La Palmy), w środki trwałe związane z działalnością gospodarczą, wprowadzone w ciągu pierwszych dwóch lat od momentu zezwolenia.

– Stworzenie co najmniej pięciu lub trzech miejsc pracy (w zależności od tego, czy chodzi o wyspy będacymi stolicami prowincji, czy też nie) w ciągu sześciu miesięcy od wydania zezwolenia i utrzymanie tej średniej w czasie korzystania z ulg strefy ZEC.

– Rozwijanie działalności dozwolonych w obszarze strefy ZEC.

– Przedłożenie sprawozdania opisującego planowany rozwój działalności gospodarczej, uzasadniającego wypłacalność, wykonalność, konkurencyjność i wkład w rozwój gospodarczy i społeczny na Wyspach Kanaryjskich.

2015-11-04T11:04:40+00:0029/10/2015|Polska|